Anent


Ga naar de inhoudsopgave

Onze diensten

Anent biedt verscheidene diensten aan, welke dienst zoekt u?



Huiswerkbegeleiding;
Minimaal 3x, maximaal 4x per week. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk aan te sluiten op de tijden van het lesrooster.
Het is ook mogelijk om 's avonds begeleiding te krijgen.
Er wordt hooguit in groepjes van 4 leerlingen gewerkt.


Schoolwerkondersteuning;
is een lichtere vorm van huiswerkbegeleiding.
De groepsgrootte is maximaal 7 personen.


Examentraining;
Degelijke voorbereiding en uitstekende begeleiding
voor je (her)examen.


Bijlessen;
Anent verzorgt bijlessen in zowel de exacte
vakken als in de talen.


Privélessen;
Personen die, om welke reden dan ook, buiten het reguliere onderwijs lessen willen volgen en ondersteuning zoeken, kunnen bij Anent terecht. Ook ter voorbereiding op het staatsexamen.


Assessment;
Wil je goed voorbereid zijn op je assessment laat je dan door ons coachen.






Cursussen;
Reken- en taalcursussen voor studenten en voor de verschillende beroepsgroepen waarbij rekenen en taal belangrijk zijn voor het uitoefenen van de professie.


Trainingen;
Voorbereiden op assessments: zowel het bijhouden van een portfolio als mondelinge gedeelte.
Neem contact op voor meer informatie.


Educatieve projecten;
Het organiseren van educatieve projecten en/of evenementen voor scholen.
Neem contact op voor meer informatie.


Stagebegeleiding;
Anent kan de stagebegeleiding in het MKB op zich nemen zodat het bedrijf daar geen extra tijd in hoeft te steken.
Er wordt naar een win-win situatie gezocht.


Schoolkeuze;
Hoe maak je een goede schoolkeuze?
Anent heeft ruim 25 jaar ervaring in het onderwijs.


GMAT;
Nu in Nederland, bij Anent.
Neem contact op voor meer informatie.




Zoeken

Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu