Anent


Ga naar de inhoudsopgave

Huiswerkbegeleiding

Wat is huiswerkbegeleiding?

De zin en onzin van huiswerkbegeleiding.
Van huiswerkbegeleiding word je niet slimmer, maar je benut wel je talenten.
Mocht je denken dat je thuis helemaal niets meer aan schoolwerk te doen hebt, dan heb je het mis.

Oefening baart kunst. Als je huiswerkbegeleiding hebt, bespaart dat geen tijd maar het geeft wel rust en het voorkomt een woordenwisseling met je ouders. Met huiswerkbegeleiding ben je goed voorbereid op de lessen op school.

Huiswerkbegeleiding vervangt de lessen op school niet, maar is een aanvulling daarop. Het meeste huiswerk is af, er is begeleiding op maat en persoonlijke aandacht. Er kan gekozen worden voor 3 of 4 keer per week. Elke sessie beslaat 2 klokuren.

Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk aan te sluiten op de lesroostertijden.Het is ook mogelijk om 's avonds begeleiding te krijgen.
De groepsgrootte zal maximaal uit 4 personen per begeleider bestaan.Oefening baart kunst.

Waarom huiswerkbegeleiding? En voor wie?

Huiswerkbegeleiding houdt o.a. het volgende in;

Huiswerk doen wordt vaak gezien als een noodzakelijk kwaad.
Dus als het niet per se moet, dan liever niet. Maar voorkomen is beter dan genezen.

Wil je nog tijd overhouden om te kunnen sporten of andere ontspanning te zoeken, dan moet je kunnen plannen.
Ook het regelmatig huiswerk maken en leren zorgt voor de nodige rust. Men gaat goed voorbereid en ontspannen naar de les.  • Schoolwerk plannen
  • Maken en controleren van het schriftelijk werk
  • Ordentelijk opschrijven van maakwerk
  • Structuur aanbrengen in het leren
  • Overhoren van leerwerk
  • Aandacht besteden aan struikelblokken
  • Terugkoppelen naar eerder geleerd werk
  • Achterstanden wegwerken
Huiswerkbegeleiding door echte docenten
met minimaal 25 jaar ervaring.

Huiswerkbegeleiding door echte docenten met minimaal 25 jaar leservaring.

Met huiswerkbegeleiding ben je goed voorbereid op de lessen op school.

Schoolwerkondersteuning.

Voor alle leerlingen,
van eerste tot en met het laatste jaar...

Heeft een pupil minder begeleiding nodig, dan kan men zich opgeven voor schoolwerkondersteuning.
Dit is een lichtere vorm van huiswerkbegeleiding.
De groepsgrootte is dan maximaal zeven personen.

De brugklassers en andere eerste jaar leerlingen krijgen het aardig voor hun kiezen. De vertrouwde basisschool wordt gewisseld voor een vaak grotere school, met meerdere leraren op één dag en meestal geen vast lokaal.

Het schoolritme is anders, nieuwe vakken en dagelijks huiswerk.
Een groot aantal, zo leert de ervaring, heeft er moeite mee. Scholen houden daar wel rekening mee.
Er worden ook studielessen gegeven. Maar zelfstandig thuis het huiswerk maken en leren, gaat niet vanzelf.

Bij het eigen maken van vaardigheden zoals plannen en gestructureerd werken, is begeleiding nodig. Het blijkt dat ouders daar eigenlijk wel tijd en energie in willen steken, echter is dat niet altijd haalbaar.
Zij hebben vaak zoveel andere dingen aan hun hoofd. Zij ontdekken nieuwe dingen van het leven en dan kan school bijzaak worden. Sommige leerlingen houden er een zesjes mentaliteit op na, op zich niet zo erg want zij ontwikkelen zich weer op een andere manier. Maar de ervaring leert dat deze leerlingen weleens misrekenen en dan in de gevarenzone komen en alsnog blijven zitten.

Juist voor leerlingen in het examenjaar is huiswerkbegeleiding een steun in de rug. Zij moeten bij alle vakken grotere stukken stof leren en op vaste momenten worden de schoolexamens (S.E.) afgenomen.

Als dan het huiswerk niet van het begin af aan regelmatig wordt gemaakt of geleerd, kom je in tijdnood. In de loop van het jaar stapelt het werk zich dan op, met gevolg dat je er steeds meer tegenop ziet.
Bovendien moet je jezelf de tijd gunnen om de stof te verwerken. En dat kan niet als je alles op het laatst doet.

Zoeken

Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu